Bronzo mixed team Italia ai Mondiali di arco

Bronzo mixed team Italia ai Mondiali di arco