Taekwondo, Cito “Giochi Europei test importante per i giovani”

Taekwondo, Cito “Giochi Europei test importante per i giovani”