Pescara, sequestrati 4 kg di marijuana e una pistola

Pescara, sequestrati 4 kg di marijuana e una pistola